Sand Trivselsagent

Vi hjælper lederen med at lykkes ved at:

Uddanne Sand Trivsels Agent,
der hver dag har fokus på trivsel

Sikre, at Sand Trivsels Agenterne kontinuerligt har de fornødne redskaber, til løsning af eventuelle udfordringer

Sikre varig trivsel på arbejdspladsen

Sand Trivselsagent, STA udviklingsforløb

Udviklingsforløbet er skabt af Sandberg Ledelse & Udvikling. Forløbet uddanner agenter, der efter endt uddannelse har øje og medansvar for at sikre trivsel på arbejdspladsen eller i organisationen.

En Sand Trivsels Agent kan både være en leder og en medarbejder. Der kræves ingen forudgående uddannelse for at gennemføre et STA-forløb.
Som uddannet Sand Trivsels Agent forpligter du dig til at:

 • Være åben overfor kollegers udfordringer og hjælpe til, at de bliver løst.
 • Ajourføre din viden om trivsel og arbejdsglæde blandt andet via netværksmøder
 • Være medansvarlig for den glade arbejdsplads.

Hvad tilbyder vi?

STA uddannelsen indeholder:

 • Vi afdækker organisationens trivsel og udfordringer sammen med ledere og medarbejdere
 • Evt. JTI- test med individuel tilbagemelding og med efterfølgende opsamlingsdag
 • En dag i naturen og kommunikation med islandske heste
 • Opgave via nettet
 • Opsamlingsdag samt aftaler og forpligtelser om det videre forløb
 • Eksamen med overrækkelse af nål og diplom

At være Sand Trivsels Agent er en dynamisk proces.

På et STA hold, kan der (på grund af hestedagen) være minimum 10 deltagere og maksimum 14 deltagere.
Et STA hold kan være:

 • En hel afdeling
 • Kun ledere og/eller medarbejdere på tværs af en organisation
 • Et åbent hold bestående af medarbejere og ledere fra forskellige firmaer (klik til STA – åbne hold)

SAND TRIVSELS AGENT – ÅBNE HOLD

Sandberg Ledelse & Udvikling gennemfører åbne hold for uddannelsen af Sand Trivsels Agent (STA) på opfordring fra tidligere kunder. Ledere og medarbejdere kan deltage her sammen med andre fra arbejdspladser, der blot ønsker at have få deltagere af sted ad gangen.

STA-forløbet uddanner agenter, som efter endt uddannelse har øje for og tager medansvar for at sikre trivslen på arbejdspladsen.

Fordelen ved åbne hold er, at man kan lære af hinanden, dele viden og inspirere hinanden på tværs af arbejdspladser.

Uddannelsen giver dig ret til at bære STA-nålen.