PROTREPTIK

Protreptik er et klassisk, græsk dialogkoncept, der betyder at vende (protrepo) den enkelte mod sine egne værdier, holdninger og væremåde.

Formålet er, at få dig til reflektere over dine egne værdier og hvordan de spiller sig ud i din hverdag.

Gennem sproget forstår man sig selv og andre og sproget er grundlæggende for den interaktion, der er i et fællesskab.

Derfor stiller vi gennem den protreptiske samtale skarpt på ords betydning - hvad forstår jeg ved et begreb eller værdi, og hvordan forstår andre det? Den forståelse præger både et fællesskab og den enkelte.

HVAD KAN VI?

Gennem samtaler undersøger vi sammen et begreb eller en værdi som er væsentlig for dig. Vi går i dybden med, hvad der ligger i ordet rent sprogligt, og du bliver udfordret til at reflektere over din egen og andres forståelse af ordet.

Måske bliver dine værdier dybere, måske får du nye erkendelser, måske bliver du bare mere bevidst om, hvad der har betydning i dit liv, og hvor dine grænser går, så du kan handle i overensstemmelse med dit indre, når du indgår i fællesskaber. En stærk bevidsthed om egne værdier kan være et godt bolværk mod stress.

Samtalerne kan også forgå i grupper, hvor der stilles skarpt på en fælles værdi og hvordan den forstås af fællesskabet.

Nyheder

Efter eksamen som protreptiker hos Protreptik Ztrong er Ebba Larsen fotograferet med censoren for uddannelsen, dr. phil. Ole Fogh Kirkeby.

Her sammen med Maibritt Isberg Andersen fra Protreptik Ztrong.