Ledersparring

Coaching og ledersparring
  • Vi hjælper lederen med at lykkes
  • Vi arbejder med selvindsigt, refleksion og udsyn
  • Vi arbejder med dine værdier og passioner som basis
  • Vi arbejder med hvordan du kan være DIG og EN Succesfuld leder

Du ved godt hvilke mål, du skal nå, for at være en leder med succes. Du konfronteres nok hver dag med krav og forventninger, og sidder måske med følelsen af, at være alene og ikke at kunne være alle steder.

At være en succesfuld leder handler om at bringe dine personlige ressourcer i spil. Gennem selvindsigt og bevidsthed om, hvordan du gennem dit kropssprog og talemåde virker på andre, vil du møde dine medarbejdere med større autencitet og nærvær.

Når netop DIN ledelsesstil passer med dine passioner og værdier, ved du præcist hvordan din rolle skal spille sig ud, så du opnår dine mål som leder – jo mere du er DIG jo mindre vil krav og forventninger ”tære på dig”

Hvad tilbyder vi

Imellem samtalerne kan coachen kontaktes og pakken er personlig – dvs følger personen – også selvom personen forlader organisationen. En af samtalerne kan erstattes af feed back oplevelse fra en hest.

Individuel coaching

Sandberg Ledelse & Udvikling gennemfører samtaler, dialog og sparring, der inspirerer til refleksion og læring. Samtalerne giver dig indsigt og udsyn -med henblik på større bevidsthed om egne muligheder. 

Coachingpakke

Samtalerne kan forgå på arbejdspladsens kontor eller hos Sandberg Ledelse & Udvikling eller et helt andet sted. Typisk købes et klippekort på 5 samtaler og stedet aftales fra gang til gang. En af samtalerne kan efter aftale foregå som en øvelse med feedback fra et par islandske heste – med fokus på udstråling, nærvær, signaler, kropsprog.

I grupper

Coachingen foregår i grupper med ligesindede medarbejdere, fx en ledergruppe, der har brug for inspiration og eller styrkelse af relationerne med henblik på bedre samarbejde. (billede 2 og 3)Vi løser også akutte konflikter/samarbejdsproblemer på arbejdspladsen. Kontakt Sandberg Ledelse & Udvikling og vi hjælper med at løse udfordringerne – og vi har kapaciteten til at kunne rykke forholdsvis hurtigt ud.

For at finde det helt rigtige coaching-forløb til dig og din organisation – starter vores samarbejde altid med en samtale med Nadia Sandberg, der så efterfølgende ”skræddersyr” det rigtige forløb til dig/jer.

Samtalerne og coachingen foregår individuelt mellem dig og en coach godkendt af Sandberg.

Coaching i grupper, her Nadia som coach

Coaching i grupper