Sygefravær - Return On Investment ( ROI)

En avis skrev d. 21 januar 2020 om et sygefravær på op til 19 procent på Ældreområdet i X købing kommune. Jeg må sige at jeg fik ”kaffen galt i halsen” da jeg læste om det høje sygefravær.

Fordi ..i  foråret 2017 arbejdede mit firma med en leder af et stort Plejecenter i X købing Kommune, om at have fokus på trivsel, arbejdsglæde og personlig udvikling . Faktisk uddannede vi alt 12 personer,  til at blive stedets ”specialister” i trivsel . Kaldet Sand Trivsels Agenter, eller STA. Skulle de på dette plejcenter have et så højt sygefravær??

Jeg tog heldigvis fejl.

Sygefraværet var ikke højt på netop dette plejecenter. De havde oplevet virkningerne af den investering de gjorde i foråret 2017.
Jeg talte med lederen om Ledelse, Brug af naturen og uddannelse af STA

Sonja ( opdigtet navn) er en veluddannet leder, der er åben for andre måder at gribe problemerne an på.
”Ingen ansat på Plejecentret skal føle sig ”unødigt ringe fungerende.”
De skal tænke ” det var godt jeg kom i dag – jeg gjorde en forskel”
Det er ledere og STA, der i samarbejde arbejder for den glade arbejdsplads.
STA er stolte og er sig opgaven bevidst ” fortæller Sonja.
Uddannelsen til at blive STA er et forløb på ca. 3 måneder ( se boks ) med afsluttende eksamen. Der trænes –kommunikation – læring – kropssprog – attitude og selvindsigt ude i naturen – med islandske heste. ( se billedserie)
Som Sonja siger – selvom det snart er 3 år siden vi var afsted på hestedag - reflekterer vi – i afdelingen stadig meget over samværet med hestene. Det har virkelig gjort en forskel.

Trivsel og sygefravær

Brugen af naturen er en god fælles metode til at samle en kultur og få fælles 3. Det skaber empowerment og reducerer sygefraværet.

I disse tider hvor det også handler om at holde på sine gode medarbejdere, set i lyset af at det er svært at rekruttere, i dag så mener jeg at ”Sonja” har gjort ”det rigtige” med den ledelsesform, hun bruger ligesom ansvaret for trivslen ligger hos både ledere og medarbejderne i Plejecentret.

Den investering hun gjorde i 2017 viser sig stadig i 2020 …er tjent mange gange ind igen ved det lave sygefravær.

At give en medarbejder uddannelsen til STA giver den enkelte en speciel personlig udvikling, noget hun tager med sig videre i livet, noget hun kan skrive på sit CV, noget hun kan dele på diverse medier og være stolt af. Hestedagen især giver bl.a. medarbejderen mulighed for autentisk tilbagemelding på hendes attitude, kropssprog med mulighed for at prøve egne grænser af.

Dejligt at jeg kunne gå tilbage til gamle kunder og se- at det de virker.