VI HJÆLPER LEDEREN MED AT LYKKES

Kompetenceudvikling/
Samarbejdsoptimering

Vi får mennesker til at samarbejde . Vi skaber stressfri arbejdsplads fri for frygt. Vi laver personlig kompetenceudvikling.

Sand Trivsels Agent

Sand Trivels Agent (STA), er et udviklingsforløb, som er skabt med det formål at sikre trivsel på arbejdspladsen eller i organisationen.

Jung Type Indikator

Vi laver test (JTI type indikator) der giver overblik over forskelle og ligheder i et team - målet er: gør forskelle til fordele.

effektfuld ledelse

Trygge rammer

Vi tror på, at skabelse af tryghed er nøgleord for det gode samarbejde – og her er det for ledelsen vigtigt at se samspillet lidt udefra – når vi i Sandberg Ledelse & Udvikling kommer på banen, er vi neutrale og kan netop derfor lettere komme ind bagved.

Vores mål er, at vi ved hjælp af den indsigt, vi opnår ved gennem spørgsmål inden en kursusdag og/eller via besøg i naturen sammen med islandske heste, kan bidrage til at lederen får endnu mere succes.

En af de gevinster, der er ved vores forløb er, at med øget trivsel, bedre samspil og trygge rammer, så vil sygefraværet automatisk falde – og det viser sig på bundlinjen.

Selvindsigt

Stor selvindsigt

Vi arbejder med den enkeltes værdier, tanker om sig selv og om hvordan man tackler pressede situationer:
Mine tanker fortæller noget om mig,

Mine tanker om dig, siger intet om dig, tanker skabes i mit sind.
Når jeg oplever et pres, handler det nogle gange mere om de krav, jeg har til mig selv end det handler om de faktiske forventninger arbejdspladsen har til mig.

Vi satser på en blivende læring, hvor den enkelte oplever sig selv som ressourcestærk og med gode faglige kompetencer.

samspil

Bliv stærkere sammen

Her kan vi som metode benytte islandske heste – vi går ind på marken med hestene, enten vælger hesten dig eller du vælger hesten. hesten kender ikke forskel på leder og medarbejder, så hele det samspil, der opstår nu, kan give god pejling af, hvordan samspillet er i hverdagen. Vi taler om de situationer, der opstår, både med det enkelte menneske og med gruppen som helhed.
Vi gør også brug af internetspørgsmål, som skal besvares inden kursusdag – således at eventuelle udfordringer er drøftet med ledelsen inden dagen, og hvordan disse udfordringer skal italesættes. eks: er der en “brokkekultur på arbejdspladsen? Har vi respekt nok for hinanden? Er vi gode nok til at anerkende hinanden? etc – udfordringer kan være meget forskellige fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Hvad siger vores kunder

Udtalelser fra deltagere, der har gennemført et forløb hos os

Super skøn dag, der har givet stof til eftertanke." "Tænk at kunne få lov til at øve sig på eget kropssprog - hesten har været et spejl"
"Jeg har på hestedagen lært, at jeg i dagligdagen skal være mere tydelig i min kommunikation - hvad jeg giver, er hvad jeg får tilbage"
"Jeg kan spejle mig i, hvad jeg/vi gjorde i dag i forhold til situationer i dagligdagen

Deltagere fra Rehabiliteringscenter

Som øverste leder, er man jo ikke helt tæt på alle, derfor er det godt, at have nogle
kontaktpersoner, der bringer evt. mangel på trivsel videre op i systemet

Ellen Fogh-Andersen
leder af Plejecenter Kastaniehaven

Det er første gang, at jeg har

fået noget ud af et kursus, en rigtig god dag, jeg har fået noget at tænke på, mange gode redskaber

Preben Nielsen
Sosu hjælper, levehjemmet Bjergbyparken

Vores team

Ansatte og personer vi arbejder sammen med

Nadia Sandberg

Ejer af Sandberg Ledelse & Udvikling

Jeg har 26 års ledelseserfaring, heraf 18 år som chef for 650-2000 medarbejdere. Jeg er uddannet sygeplejerske med diplomuddannelse i ledelse og har taget en akademisk overbygning som Master i offentlig Administration ( MPA) fra Copenhagen Business School.

Iben B. Sørensen

Ejer af Sandgaarden

Jeg har haft med heste at gøre hele mit liv og har været selvstændig og udelukkende arbejdet med heste og mennesker i nu ca. 6 år. Er uddannet socialpædagog, rideterapeut og c-træner. Jeg har på Sandgården 45 islandske heste. 

Mie Holm

Kandidatstuderende i pædagogik og arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet.

Med en baggrund som lærer, har jeg erfaring med klasseledelse, teamsamarbejde, konflikthåndtering, planlægning og er ikke mindst vant til, at have mange bolde i luften. Jeg har arbejdet 11 år i folkeskolen.